0

Sự khác nhau giữa ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng lập hóa đơn

Bạn có thể quản lý số tiền chi tiêu, thời điểm chạy quảng cáo trên Facebook bằng một số cách. Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng lập hóa đơn đều giúp bạn kiểm soát số tiền cuối cùng bạn sẽ chi tiêu cho quảng cáo.

Nếu bạn đã chạy quảng cáo Facebook, đã tìm hiểu về Facebook Ads. Thì những khái niệm này với bạn chẳng gì để phải tìm hiểu hay nhầm lẫn. Nhưng đối với người mới thì có thể nó rất rối bời.

 • Cách Facebook đánh giá quảng cáo của bạn có tốt hay không
 • Ý nghĩa 3 tùy chọn khi sao chép quảng cáo từ Power Editor
 • 9 Câu Hỏi Thường Gặp Về Ngân Sách Quảng Cáo Facebook
 • Quảng cáo tuyển dụng, tìm việc làm trên Facebook hiệu quả không ngờ
 • Hướng dẫn ẩn bình luận Facebook trên nick cá nhân

Qua bài chia sẻ cơ bản này hi vọng các bạn có thể phần nào hình dung được thế nào là ngân sách, giới hạn chi tiêu, cũng như ngưỡng lập hóa đơn. Và phân biệt được cái khái niệm trên.

 1. Ngân sách:

Ngân sách là số tiền bạn sẵn sàng thanh toán để hiển thị quảng cáo từ nhóm quảng cáo. Bạn thiết lập ngân sách cho mỗi nhóm quảng cáo mà bạn tạo. Có 2 loại ngân sách mà bạn có thể thiết lập:

 • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu cho một nhóm quảng cáo mỗi ngày.
 • Ngân sách trọn đời: Số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong thời hạn của nhóm quảng cáo.
 1. Giới hạn chi tiêu:

Giới hạn chi tiêu là các biện pháp kiểm soát chi phí, bổ sung cho ngân sách quảng cáo. Giúp kiểm soát tốt hơn và chặc chẽ hơn chi phí quảng cáo trên Facebook:

Ta sẽ có hai 2 giới hạn chi tiêu sau:

 • Giới hạn chi tiêu chiến dịch: Giúp kiểm soát chi phí quảng cáo cho một chiến dịch quảng cáo (gồm nhiều nhóm quảng cáo) nhất định. Nó không ảnh hưởng đến việc phân phối quảng cáo.
 • Giới hạn chi tiêu tài khoản: Giúp kiểm soát số tiền mà tài khoản quảng cáo của bạn có thể chi tiêu trên tất cả các chiến dịch bạn đang chạy.
 1. Ngưỡng lập hóa đơn:

Ngưỡng lập hóa đơn là số tiền kiểm soát thời điểm bạn nhận được hóa đơn và thanh toán tiền cho Facebook

Nếu như ngân sách, giới hạn chi tiêu là do bạn quyết định. Thì ngưỡng lập hóa đơn là do Facebook đề ra. Và nó phụ thuộc vào quốc gia, đơn vị tiền tệ và phương thức thanh toán. Ngưỡng này có thể tự động tăng lên sau khi thanh toán hóa đơn.

Nếu chạy quảng cáo sau khi đã đạt đến ngưỡng lập hóa đơn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn thứ hai vào ngày lập hóa.

 1. Phân biệt:

Với ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng lập hóa đơn đều giúp bạn kiểm soát số tiền cuối cùng bạn sẽ chi tiêu cho quảng cáo. Như cái khác nhau là cấp độ thiếp lập và mức độ ưu tiên của chúng.

Ngân sách kiểm soát chi phí trong nhóm quảng cáo

Giới hạn chi tiêu chiến dịch kiểm soát chi phí của chiến dịch, mỗi chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo

Giới hạn chi tiêu tài khoản kiểm soát chi phí của tài khoảng quảng cáo, mỗi tài khoảng có thể tạo nhiều chiến dịch quảng cáo.

Nhóm quảng cáo sẽ không chi tiêu hết ngân sách quảng cáo nếu đã đạt tới giới hạn chi tiêu của tài khoản hoặc chiến dịch

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ ghi đè tất cả các giới hạn chi tiêu của chiến dịch và ngân sách của nhóm quảng cáo.

Ngưỡng lập hóa đơn là giá trị nhất định mà khi tổng chi tiêu của tài khoảng đạt đến, thì bạn phải thanh toán tiền cho Facebook.

vietseo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *